Cận cảnh những cánh rừng Tây Nguyên "kêu cứu"

Những khoảnh rừng trên địa bàn làng Bok Rei (xã Đăk Smei, Đăk Đoa, Gia Lai) bị dân “đốt trắng”. (đọc thêm)