Cận cảnh nạo vét lòng đập, doanh nghiệp tận thu đất bán để trục lợi.

Cận cảnh nạo vét lòng đập, doanh nghiệp tận thu đất bán để trục lợi. (đọc thêm)