Cận cảnh cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau.

Cận cảnh cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau. (đọc thêm)