Cận cảnh cán bộ y tế uống thuốc dự phòng, xâm nhập dập dịch bạch hầu

Tỉnh Đắk Nông đang huy động gần 100 cán bộ y tế để dập dịch bạch hầu. Cả 2 ổ dịch đều nằm ở vùng đặc biệt khó khăn nên công tác dập dịch được tiến hành ngay trong đêm, ở những nơi chưa có điện lưới. (đọc thêm)