Về trang chủ

Cán bộ đến tận nhà trao tiền hỗ trợ cho người dân

Để việc triển khai gói hỗ trợ 886 tỷ đồng kịp thời đến với 230.000 lao động tự do, hàng ngàn cán bộ ở TPHCM phải trắng đêm duyệt hồ sơ nhằm việc chi trả nhanh, đúng người, đúng đối tượng.
Dân trí
Đang xem
Cán bộ đến tận nhà trao tiền hỗ trợ cho người dân
03:00

Cán bộ đến tận nhà trao tiền hỗ trợ cho người dân

Mới nhất