Cám cảnh gia đình bạo bệnh với nhiều thế hệ sinh sống.

Cuộc sống khốn cùng của người phụ nữ sinh sống trong gia đình 3 thế hệ. (đọc thêm)