Về trang chủ

Cái kết đắng của thanh niên đi xe máy kiểu "vẽ rồng" trên đường làng

Không đội mũ bảo hiểm, nam thanh niên đi xe máy đã đánh cược sự an toàn của bản thân để đổi lấy vài phút "diễn đẹp" trước camera; cuối cùng phải nhận cái kết muối mặt.
Dân trí
Đang xem
Cái kết đắng của thanh niên đi xe máy kiểu "vẽ rồng" trên đường làng
00:24

Cái kết đắng của thanh niên đi xe máy kiểu "vẽ rồng" trên đường làng

Mới nhất