Cái giá của việc phóng nhanh vượt ẩu

Phóng nhanh vượt ẩu, qua giao lộ không giảm tốc độ dù tầm quan sát hạn chế và cuối cùng hậu quả là điều không thể tránh khỏi... (đọc thêm)