Cải cách quy trình khám chữa bệnh

Giảm thời gian chờ của bệnh nhân từ 7 tiếng xuống còn 3,5 - 4 tiếng đang được một số bệnh viện triển khai. Nhiều bệnh viện đã triển khai đặt số khám bệnh qua website hoặc điện thoại.
Mới nhất