Cách ngủ của các loài động vật độc đáo đến thế nào?

Hươu cao cổ chỉ ngủ nửa tiếng mỗi ngày vẫn khỏe mạnh; cá nhà táng thì ngủ thẳng đứng dưới nước, trong khi đó hà mã trong lúc ngủ vẫn tự trồi lên mặt nước để thở mỗi 5 phút mà không hề tỉnh giấc! (đọc thêm)