Cách mở đường thở, hà hơi, ép tim đúng

Cách mở đường thở, hà hơi, ép tim đúng do điều dưỡng trưởng Đỗ Quang Vĩ (Khoa Cấp cứu - BV Nhi Trung ương) thực hiện. (đọc thêm)