Cách biến smartphone, tablet thành màn hình phụ cho máy tính

Bạn muốn có thêm một màn hình phụ của máy tính với… smartphone hay iPad, Tablet? Rất đơn giản, hãy thử làm như video sau đây.
Mới nhất