Về trang chủ

Các thao tác sử dụng iPhone X khi không có nút home vật lý

Khi không còn nút home, mọi thao tác của người dùng chỉ thực hiện trên là tương tác với màn hình và các nút vật lý. Khả năng làm quen với thiết bị này khá dễ dàng và nhanh chóng.
Dân trí
Đang xem
Các thao tác sử dụng iPhone X khi không có nút home vật lý
01:46

Các thao tác sử dụng iPhone X khi không có nút home vật lý

Mới nhất