Các em thiếu nhi hát chúc mừng nhạc sĩ Phạm Tuyên tròn 90 tuổi.

Các em thiếu nhi hát chúc mừng sinh nhật nhạc sĩ Phạm Tuyên. (đọc thêm)