Các bước để tạo một cuộc gọi ảo nhằm rút khỏi các tình huống khó xử

Trong những tình huống này, một cuộc gọi điện thoại đến từ người thân như vợ, hoặc bố, mẹ… sẽ giúp bạn có được lý do để rút lui một cách êm thấm.
Mới nhất