Cá voi sát thủ Toa được chăm sóc kỹ lưỡng

Cá voi sát thủ Toa được chăm sóc kỹ lưỡng tại New Zealand.
Mới nhất