Cá voi sát thủ tấn công thuyền của khách du lịch

Ba con cá voi sát thủ tấn công du thuyền của ông Graeme Walker ngoài biển Tây Ban Nha, làm hỏng bánh lái của thuyền.
Mới nhất