video cùng chuyên mục

Cá trê lơ lửng trên không trong cuộc chiến giành bữa ăn của hai con rắn

Con cá trê ngoạm đầu một con rắn nhưng lại bị một con rắn khác cắn chặt vào đuôi trong tình thế bị lơ lửng giữa không trung.