Cá quỷ

Chúng sống chủ yếu ở Đại Tây Dương vùng ngoài khơi bờ biển châu Âu và Bắc Phi, ở độ sâu từ 1.000 – 3.000m.
Mới nhất