Cả nước có khoảng 100.000 hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở

(Dân trí) - Số lượng các hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm có dấu hiệu tăng lên. Việc xây dựng các công trình dân cư, phòng chống lụt bão, đặc biệt ở khu vực miền núi cần được tính toán kỹ, hạn chế tối đa thiệt hại do mưa lũ gây ra. (đọc thêm)