Ca khúc Mưa hồng do Khánh Ly thể hiện

Ca khúc Mưa hồng là một trong những sáng tác đầu tiên nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết tặng bà Dao Ánh
Mới nhất