Cả khu phố bụi mịt mù vì máy xịt bụi đường

Cả khu phố bụi mịt mù vì máy xịt bụi đường (đọc thêm)