Cá chết nổi trắng kênh, bốc mùi hôi thối

Cá chết nổi trắng kênh, bốc mùi hôi thối (đọc thêm)