Cá chết nổi trắng hồ trung tâm TP Đà Nẵng

Cá chết nổi trắng hồ trung tâm TP Đà Nẵng (đọc thêm)