Về trang chủ

Britney Spears "dằn mặt" cha ruột và em gái

"Nếu các người thấy chột dạ khi đọc những dòng này, trơ tráo giả vờ bảo vệ tôi chỉ để giữ lại chút thể diện hoặc các người lại định đăng thêm gì đó, xin hãy dừng lại ngay", Britney Spears viết.
Dân trí
Đang xem
Britney Spears "dằn mặt" cha ruột và em gái
03:11

Britney Spears "dằn mặt" cha ruột và em gái

Mới nhất