video cùng chuyên mục

Bộ Y tế hướng dẫn cách tập thở và vận động tại nhà cho F0

Virus SARS-CoV-2 tấn công vào phổi là chính. Vì thế, việc tập thở hằng ngày rất tốt cho hô hấp của bệnh nhân, hỗ trợ quá trình bình phục.