Bộ trưởng Trần Tuấn Anh trả lời câu hỏi của Dân trí liên quan đến TPP

Theo Bộ trưởng Trần Tuấn Anh: "Việc thay đổi dựa trên việc chúng tôi đã trao đổi và thống nhất về những lĩnh vực có chất lượng cao, không riêng về mở cửa thị trường và các hiệp định kinh tế. (đọc thêm)