Về trang chủ

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh trả lời câu hỏi của Dân trí liên quan đến TPP

Theo Bộ trưởng Trần Tuấn Anh: "Việc thay đổi dựa trên việc chúng tôi đã trao đổi và thống nhất về những lĩnh vực có chất lượng cao, không riêng về mở cửa thị trường và các hiệp định kinh tế.
Dân trí
Đang xem
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh trả lời câu hỏi của Dân trí liên quan đến TPP
03:11

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh trả lời câu hỏi của Dân trí liên quan đến TPP

Mới nhất