Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ xúc động chia sẻ khi tới thăm cậu học trò tí hon Đinh Văn Krể

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ xúc động chia sẻ khi tới thăm cậu học trò tí hon Đinh Văn Krể (đọc thêm)