Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nói về đánh giá cán bộ công chức

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nói về quy định đánh giá cán bộ công chức còn nhiều bất cập. (đọc thêm)