Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nói về ý nghĩa của Bản Đồng thuận Asean về di cư và thúc đẩy quyền của người lao động di cư

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nói về ý nghĩa của Bản Đồng thuận Asean về di cư và thúc đẩy quyền của người lao động di cư (đọc thêm)