Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đánh giá hoạt động của ngành LĐ-TB&XH trong năm 2019

Trên 1,6 triệu lao động có việc làm mới, đạt 103,2% kế hoạch. Công tác tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp đạt trên 2,33 triệu người. Năm 2019 là năm thứ hai liên tiếp tuyển sinh vượt kế hoạch (đọc thêm)