Về trang chủ

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh: Hoạt động doanh nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam diễn ra rất sôi động

Trong năm 2016 và 2017, hoạt động của các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST) Việt Nam diễn ra rất sôi động. Chỉ tính riêng 5 thương vụ kêu gọi vốn thành công nhất đã có tổng giá trị lên đến hơn 50 triệu USD (Momo, F88, Got It, Vntrip.vn, Toong).
Dân trí
Đang xem
Bộ trưởng Chu Ngọc Anh: Hoạt động doanh nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam diễn ra rất sôi động
02:25

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh: Hoạt động doanh nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam diễn ra rất sôi động

Mới nhất