Bò thả rông vẫn “thách thức” ô tô trên quốc lộ 8A.

Bò thả rông vẫn “thách thức” ô tô trên quốc lộ 8A.
Mới nhất