Về trang chủ

Bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường phổ thông Hermann Gmeiner Vinh

Sáng ngày 15/1, bà Lê Minh Giang - Giám đốc Quốc gia Làng trẻ em SOS Việt Nam đã công bố quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường PT Hermann Gmeiner Vinh (Nghệ An).
Dân trí
Đang xem
Bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường phổ thông Hermann Gmeiner Vinh
01:59

Bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường phổ thông Hermann Gmeiner Vinh

Mới nhất