Bố mất, mẹ bỏ đi hai đứa trẻ thơ bơ vơ trong ngôi nhà tạm.

Bố mất, mẹ bỏ đi hai đứa trẻ thơ bơ vơ trong ngôi nhà tạm. (đọc thêm)