Bờ kè sông Cái Nha Trang sạt lở hàng chục mét uy hiếp nhà dân

Bờ kè sông Cái Nha Trang sạt lở hàng chục mét uy hiếp nhà dân
Mới nhất