Bò hai chân đứng thẳng đi như người

Bò hai chân đứng thẳng đi như người (đọc thêm)