Bộ đội Biên phòng Quảng Nam thu giữ các bánh heroin

Bộ đội Biên phòng Quảng Nam thu giữ các bánh heroin của người dân nhặt được (đọc thêm)