Bitshiabu El Chadaille (số 20) cao quá khổ so với tuổi 12

Cầu thủ Bitshiabu El Chadaille đang là chủ đề nóng trên mạng xã hội khi sở hữu thể hình cao to, vượt trội so với những đối thủ cùng trang lứa. (đọc thêm)