Bình Định: Làng mai lớn nhất miền Trung thắng lớn

Người trồng mai ở vựa mai vàng lớn nhất miền Trung thuộc thị xã An Nhơn (Bình Định) đang rất phấn khởi vì mai trúng mùa, được giá. (đọc thêm)