Bình Định: Hàng vạn người dân nô nức tham quan tượng Phật ngồi lớn nhất Đông Nam Á

Bình Định: Hàng vạn người chen chân chiêm ngưỡng tượng Phật ngồi lớn nhất Đông Nam Á (đọc thêm)