video cùng chuyên mục

Bình cổ chứa rượu thuốc trong ngôi mộ cổ

Một chiếc lọ cổ bằng đồng với niên đại khoảng 2000 năm vừa được khai quật tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.