Biểu cảm đáng yêu của cu Bon khi chơi với Bảo Thanh ở hậu trường "Về nhà đi con"

Biểu cảm đáng yêu của cu Bon ở hậu trường "Về nhà đi con". Clip: Bảo Thanh. (đọc thêm)