Biểu cảm của chú mèo lần đầu nếm thử kem lạnh

Chú mèo miệng há và đầu lắc rồi ngả dần người về phía sau, như thể “não đã bị đóng băng” sau màn liếm thử kem (đọc thêm)