Biến xe bán tải thành phi cơ trên mặt đất giá "triệu đô"

Nếu chỉ xem ảnh, thật khó tin đây là nội thất của một chiếc xe bán tải Ford F-550. Phi cơ trên mặt đất này có giá lên tới 1 triệu USD. (đọc thêm)