Biến công viên thành nơi buôn bán kinh doanh.

Thị trấn Dùng, huyện Thanh Chương(Nghệ An) đã tự ý cho nhiều hộ dân thuê công viên làm địa điểm kinh doanh buôn bán . (đọc thêm)