Biển Chết có nguy cơ biến mất vĩnh viễn

Trong vòng 40 năm qua, khu vực này đã giảm đi 1/3 diện tích. Nếu việc khai thác nguồn nước từ sông Jordan (dòng sông duy nhất cung cấp nước cho nơi này) vẫn còn tiếp diễn, Biển Chết sẽ biến mất trong vòng 50 năm nữa. (đọc thêm)