Bị nói "khùng" vì bỏ nghề giáo lên đồi trồng dó bầu, khi thu tiền tỷ thì...

"Khi tôi bỏ nghề rồi về khai khẩn đất đồi trồng gió bầu ai cũng bảo rằng tôi bị khùng. Nhưng ai nói mặc kệ tôi vẫn quyết tâm, giờ đây dó bầu trả ơn", ông Nguyễn Hữu Toàn chia sẻ.
Mới nhất