Bi kịch phía sau xác ướp "Hoàng tử la hét" 3.000 năm tuổi

Phải mất nhiều năm, các chuyên gia mới khám phá sự thật phía sau xác ướp 3.000 tuổi có gương mặt lạ thường trong trạng thái mồm há hốc.
Mới nhất