Bị huỷ hợp đồng chuyển nhượng đất vì khoản nợ...không liên quan!

Dù không liên quan đến khoản nợ giữa các bên, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của anh Cường được công chứng, cập nhập theo đúng quy định nhưng vẫn bị TAND huyện Gò Dầu tuyên vô hiệu.
Mới nhất